Kachemakking
Image default
Business / Transportation and Logistics

Administratie uitbesteden in de bouwsector

De bouwsector is geen eenvoudige sector voor zelfstandige ondernemers, de bouwsector kent namelijk meer regels dan de meeste andere sectoren. Deze regelgevingen kunnen het soms behoorlijk moeilijk maken voor de ondernmeer en zelfs een obstakel vormen, een ondernemer die gepassioneerd is door bouw is natuurlijk meestal geen specialist in regelgevingen en bedrijfsadministatie.

Net zoals voor vele sectoren, geldt er voor de bouwsector naast de normale wetgeving ook een cao wetgeving: het cao-bouw. Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin alle regelgevingen over arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde sector worden beschreven. Dit zijn afspraken gemaakt door één of meerdere werkgevers, een werkgeversorganisatie of een werknemersorganisatie (bijvoorbeeld een vakbond). De afspraken die in een cao gemaakt worden zijn gunstiger voor de werknemers dan de afspraken vastgelegd in de wet. Zo kan bijvoorbeeld het bepaalde minimumloon hoger liggen in een cao dan in de wet. De afspraken in een cao mogen in geen geval tegenstrijdig zijn met de wet. 

Er gelden dus heel wat regels voor een ondernemer in de bouwsector, daardoor kan het best ingewikkeld worden. Maar gelukkig bestaan daar oplossingen voor waardoor de ondernemer zich weer volledig op zijn bedrijf en zijn passie voor bouwen kan focussen. De ondernemer kan beroep doen op een bureau voor consulting, experts geven dan raad aan de ondernemer om aan de regelgevingen te voldoen en bieden ondersteuning op de vlakken waar het nodig is. Zo zorgt de ondernemer nog steeds voor zijn eigen administratie, maar wordt hij bijgestuurd en ondersteund door experts. Een andere mogelijkheid is om de volledige salarisadministratie uit te besteden aan een gespecialiseerd kantoor. Dan nemen experts de volledige salarisadministratie over en dient de ondernemer hen enkel de gegevens te bezorgen. Via een online portaal heeft hij dan altijd een overzicht tot zijn beschikking en kan hij steeds de verwerkte gegevens inkijken.

http://www.cbbs.nl